\

Advokaat Obdam Heerhugowaard Hoorn Schagen

Advokaat Obdam Heerhugowaard Hoorn Schagen 2019-02-22T08:49:47+00:00

Advokaat Heerhugowaard Hoorn Schagen

Zoekt u een advokaat? Er zijn veel advokaten in meerdere zaken hier  hebben wij het op een rij gezet wat voor u de beste advokaat is.

Advocaten die de

Coöperatieve Dienstverlening Heerhugowaard

En

STROOPER GROEP

bijstaan. Snel een advokaat nodig? bel naar 0226453454 / 0226456040of mail naar info@cdh.nu om u een goed advies te geven. kijk op de site van CDH advocaten CDH doet al jaren lang helpen met een goede advokaat voor u bespaar op advokaat kosten

Strafzaken

Civiel recht

Familie zaken

Arbeids recht etc

advocaten van top kwalitiet

 

Evert Hoekstra

Evert Hoekstra

Advocaat Mr. Evert Hoekstra heeft in de periode – sinds 1999 – dat hij voor ons kantoor optreedt, een voorliefde ontwikkeld voor het Ondernemings- en Vennootschapsrecht. Zelf noemt hij het een uitdagend rechtsgebied. Zijn ruime kennis en ervaring maken dat hij voor advies of juridische bijstand veel gevraagd wordt door grotere bedrijven. Ook het Midden- en Kleinbedrijf laat zich graag door hem vertegenwoordigen. Begin 2009 heeft hij met goed gevolg de specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht aan de Grotius Academie afgerond.

Advocaat Mr. Kees Meijer

Advocaat Mr. Kees Meijer

Advocaat Mr. Kees Meijer is alweer enkele jaren als Advocaat verbonden aan ons kantoor CDH. Hij heeft zijn studie Nederlands Recht genoten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Via sport en sporten en door zijn zeer speciale interesse in rechtsgebieden als Auteurs- en Merkenrecht heeft hij in korte tijd op deze terreinen een grote autoriteit verworven. Advocaat Mr. Kees Meijer is lid van de Vereniging voor Sport & Recht, Juridisch Secretaris van het Instituut Sportrechtspraak en Voorzitter van verscheidene strafcommissies van grote sportverenigingen in Noord-Holland.

Zijn voorkeursrechtsgebieden: Overeenkomsten- en Verbintenissenrecht, Sportrecht, intellectuele eigendom, zoals het Auteurs- en Merkenrecht en (Jeugd)Strafrecht.

 

Advocaat Mr. Arie van Driel vierde onlangs zijn 40-jarig jubileum als Advocaat. Advocaat Mr. Van Driel zag in de loop der jaren het Vreemdelingenrecht ontstaan en was zelf als gedreven Pleitbeslechter, Docent en Initiator van menig ‘class action’, van grote invloed op de vorming van dit vakgebied. Zo was Advocaat Mr. Arie van Driel betrokken bij het ontstaan van de Werkgroep Rechtsbijstand Vreemdelingenzaken, voerde hij procedure om de geheime vreemdelingencirculaire openbaar te maken en was hij jarenlang Docent Vluchtelingenrecht bij de OSR. Typerend voor zijn bevlogenheid en doorzettingsvermogen was ook Van Driel’s strijd voor een door de overheid gefinancierd rechtshulpsysteem. Om dit te bewerkstelligen reed hij met een eigen busje, de zogenaamde ‘Jusbus’, stad en land af om zo de Rechtshulp zelf naar de asielzoekerscentra toe te brengen. Een beschrijving van Advocaat Mr. Arie van Driel’s sociaal bewogen carrière is zo tevens een geschiedenis van het ontstaan van het Vreemdelingenrecht in Nederland. In zijn kantoor in Alkmaar, waar hij nog altijd van 11 tot 7 zogenaamde ‘halve dagen’ werkt, sprak ik met Advocaat Mr. Van Driel over het thema van deze Migrantenrecht en zijn geschiedenis in het Vreemdelingenrecht.

Link naar meer informatie: http://www.arbeidsrechter.nl/wav

Advocaat Mr. Theo Kaandorp

Advocaat Mr. Theo Kaandorp

Advocaat Mr. Theo Kaandorp werd voor het eerst geconfronteerd met betaalproblemen in het Vastgoed, voornamelijk met de vele haken, ogen en valkuilen van het bedrijfsmatig en particulier onroerend goed. Reden om zich vanaf dat moment toe te spitsen op de vele juridische implicaties van juist dit rechtsgebied. Sindsdien is de juridische kant van (ver)huren, (ver)kopen en (ver)bouwen alleen nog interessanter en complexer geworden.

Advocaat Mr. J.W.L. Vader

Advocaat Mr. J.W.L. Vader

Na eerst enige jaren werkervaring te hebben opgedaan in Amsterdam, heeft Advocaat Mr. Lars Vader ook zijn advocatencarrière voortgezet voor onze Coöperatie. Advocaat Mr. Vader heeft een brede juridische interesse, maar dit neemt niet weg dat hij – gelijk aan alle andere advocaten die voor ons kantoor opdrachten uitvoeren – zich in toenemende mate is gaan richten op onze vakspecialisatie: het Arbeidsrecht. Een breed rechtsgebied, variërend van het adviseren bij (collectieve) arbeidsgeschillen (CAO) tot het opstellen van omvangrijke arbeidscontracten en personeelshandboeken. Ook werkt hij regelmatig nauw samen met Advocaat Mr. Evert Hoekstra bij aangelegenheden waarbij het Arbeidsrecht en het Ondernemingsrecht elkaar raken, zoals het Ontslagrecht voor de DGA en het adviseren van Ondernemingsraden. Advocaat Mr. Vader is tevens lid van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA). Specialisaties: Arbeidsrecht/Ondernemingsrecht.

 

Advocaat Mr. Gert Kaaij

Advocaat Mr. Gert Kaaij, afkomstig uit Bergen (NH), heeft na zijn opleiding tot Docent Drama de plaats van handeling verschoven naar de rechtszaal door zich in 1985 te laten beëdigen als Advocaat in Leeuwarden. Na aanvankelijk de algemene praktijk uitgeoefend te hebben, kreeg het Strafrecht een steeds prominentere plaats. Dat resulteerde in het volgen van de Specialisatie Opleiding Strafrecht in 1992 en het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, voor welke vereniging hij ook op bestuurlijk gebied actief is geweest. Sinds 2001 is Advocaat Mr. Gert Kaaij naast de advocatuur ook werkzaam als Rechter-plaatsvervanger voor strafzaken in de Rechtbank te Assen. Na een korte fulltime overstap naar de Rechterlijke macht is hij sinds september 2008 aan Veraart De Granada Strafrechtadvocaten verbonden, waar hij actief is op diverse terreinen binnen het Strafrecht. Van eenvoudige winkeldiefstal en hennepkweek tot ingewikkelde fraude en doodslag. Advocaat Mr. Kaaij hecht binnen en buiten de rechtszaal een grote waarde aan duidelijkheid en goede communicatie. Met zijn cliënten die altijd weten waar ze aan toe zijn, zoekt hij naar de beste kansen binnen het betreffende dossier. Naast zijn voornamelijk strafrechtelijke praktijk is Advocaat Mr. Gert Kaaij lid van de Raad van Discipline Amsterdam (het Tuchtcollege van de Advocatuur), actief als Docent aan de beroepsopleiding van de Orde van Advocaten en het opleidingsinstituut voor de Rechterlijke macht.

Advocaat Mr. Ronald Kool

Al ruim 25 jaar Advocaat voor ondernemers, instellingen en professionals.

– Studie Rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam
– Sinds 1987: Advocaat in het Arrondissement Alkmaar
– Van 1997 tot 2010: partner bij Leesberg Advocaten
– Van 2010 tot heden: Advocaat en partner KnD Advocaten

Specialismen:
Juridische bijstand aan bedrijven uit het Midden- en Kleinbedrijf, Sportrecht & Sponsoring. In 2005 was Ronald Kool initiatiefnemer van een website speciaal voor zakelijke rijders die hun rijbewijs kwijtraakten, de huidige website heet: www.rijbewijsingevorderd.nl. In 2011 volgde Advocaat Mr. Ronald Kool de Post-Academische leergang Sportrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Voor deze doelgroep is er de website: www.sportrechtadvocaten.nl

Advokaat Heerhugowaard Hoorn Schagen

Professionele betrokkenheid
Lid van:
– Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA) – Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) – Vereniging voor Sport en Recht

Maatschappelijke betrokkenheid
Lid van:
– Junior Kamer Alkmaar – Medezeggenschapsraad basisschool – Mede-organisator Alkmaar Culinair Plaza
– Strafcommissie hockeyclub AMHC Alkmaar – Nederlands Centrum voor Directeuren en Commissarissen (NCD) – Lid Skyclub Alkmaar

Advocaat Mr. Jakob Wedemeijer is sinds 1999 werkzaam als Advocaat en gespecialiseerd in het Asiel- en Vreemdelingenrecht. Hij heeft binnen dit rechtsgebied vele procedures gevoerd, onder andere bij het Europese Hof voor de Rechten van de mens en de Raad van State. Tevens voert Advocaat Mr. Jakob Wedemeijer praktijk op het gebied van Algemeen Bestuursrecht en Personen- en Familierecht. Dit is veelal noodzakelijk om uitkomsten hiervan in vreemdelingrechtelijke procedures te gebruiken. Naast de rechtspraktijk doceert Advocaat Mr. Wedemeijer Asielrecht aan het Centrum voor Postacademisch Onderwijs en is hij mede-auteur van het boek “Bij de hand in asielzaken”.

Advocaat Mr. J.H.M. de Boer
Advocaat Mr. Jenny de Boer heeft aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd, waar zij na het behalen van haar bul eerst als Docent colleges ‘Contractenrecht’ heeft gegeven. De afgelopen jaren is zij zich met name gaan toespitsen op het Personen-, Familie- en Jeugdrecht. Rechtsgebieden die haar op het lijf geschreven staan, mede ook gezien haar praktische instelling, haar goede omgangsvormen en haar menselijke benadering van geschillen. Oplossingsgericht denken, gevoel hebben voor menselijke verhoudingen, maar ook hard en zakelijk zijn als het moet. Advocaat Mr. De Boer houdt iedere maandag van 16.30 tot 18.00 uur een gratis advocatenspreekuur op het gebied van Personen-, Familie- en Jeugdrecht. U kunt dan bij haar terecht voor juridische adviezen, bijvoorbeeld ten aanzien van vragen over echtscheiding, kinder- en/of partneralimentatie, omgangsregelingen, ondertoezichtstellingen en/of uithuisplaatsingen. Specialisaties: Personen- en Familierecht, Jeugdrecht, Arbeidsrecht.

Voor dit gratis advocatenspreekuur hoeft u geen afspraak te maken. Om te voorkomen dat u (lang) moet wachten, adviseren wij om van tevoren een afspraak te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met ons kantoor onder telefoonnummer 0226-456040.

Advocaat Mr. N. Lubach

Mr. Niels Lubach heeft nadat hij zijn studie Rechtsgeleerdhei aan de Vrije Universiteit Amsterdam heeft afgerond, enkele jaren ervaringen opgedaan als Jurist binnen een deurwaarderskantoor. Hierna heeft hij enkele jaren gefunctioneerd als hoofd van de juridische afdeling bij ee incassobureau, waar hij uitgebreide ervaring heeft opgedaan binnen de rechtszaal, om zich vervolgens sinds februari 2015 te werpen op de Adoctuur bij Castelijns Kaandorp Hoekstra.

Gedurende zijn jeugd en studie heeft Niels op hoog niveau gevoetbald, waarbij hij heeft geleerd om te strijden tot de laatste minuut. Deze mentaliteit neemt hij mee op de werkvloer, zodat ook hij zowel in als biten rechte op scherp van de snede procedeert. Binnen ons kantoor houdt Niels zich voornamelijk bezig met de algemene praktijk met een bijzondere focus op het Ondermingsrecht, incasso’s en het Contractenrecht en algemene voorwaarden.

Niels is lid van de Junior Chamber International Alkmaar, alwaar hij mede verantwoordelijk is voor het organiseren van het Alkmaar Culinair Plaza.Advokaat Heerhugowaard Hoorn Schagen

 

mr. K. Walburg (Kim)

Advocaat (sinds 2012)

“Procederen, dat is echt mijn ding. Ik zie mezelf dan ook wel als een ‘procestijger’: altijd op het scherp van de snede presteren, het uiterste eruit halen voor mijn cliënten. Ik wist ook al jong dat ik advocaat wilde worden, de advocatuur is mij thuis met de paplepel ingegeven. Ik ben ambitieus, maar tegelijkertijd ook zorgzaam. Ik sta graag dicht bij mensen, dus de keuze voor personen & familierecht, arbeidsrecht en burenrecht was een logische. Iedereen krijgt er bewust of onbewust mee te maken, het raakt veel mensen. Vaak spelen emoties een rol bij mijn cliënten. Dat vraagt om een luisterend oor en dat bied ik, terwijl ik tegelijkertijd die emoties uit het geschil filter. Elke dag sta ik weer voor andere uitdagingen, daar hou ik van. Het houdt me scherp.”

Advokaat  Heerhugowaard Hoorn Schagen

Zoekt u een advokaat? Er zijn veel advokaten in meerdere zaken hier  hebben wij het op een rij gezet wat voor u de beste advokaat is.

Advocaten die de

Coöperatieve Dienstverlening Heerhugowaard

En

STROOPER GROEP

wat kost schuimbeton

Advokaat Heerhugowaard Hoorn Schagen

obdam

Advokaat Heerhugowaard Hoorn Schagen

Advokaat Heerhugowaard Hoorn Schagen

Zoekt u een Advokaat uit Heerhugowaard,Hoorn en of Schagen of Obdam

Zoekt u een Advokaat uit Heerhugowaard,Hoorn en of Schagen of Obdam

Zoekt u een Advokaat uit Heerhugowaard,Hoorn en of Schagen of Obdam

veel plaatsen zijn een

Advokaat Heerhugowaard Hoorn Schagen

deze plekken

Advokaat Heerhugowaard Hoorn Schagen